Aplicatii CTCE

Urbanism

Produsul informatic “Urbanism” este destinat personalului din directiile specializate ale administratiei publice locale care se ocupa de autorizarea lucrarilor de constructii. S-a avut in vedere in primul rând urmarirea

metodologiei impuse de legislatia in domeniu dar si transpunerea ei intr-un mod usor de  aplicat, coerent si eficient.

Functiile aplicatiei:

 • Inregistrarea datelor (solicitantului) din cererile de emitere de certificate de urbanism (CU).
 • Redactarea automata a formularului pentru avizul structurii de specialitate (unde este cazul).
 • Inregistrarea datelor (emitentului) cerute pentru emiterea CU.
 • Redactarea automata a CU.
 • Inregistrarea datelor (solicitantului) din cererile de emitere a autorizarilor de constructii (AC).
 • Redactarea acordului unic.
 • Inregistrarea datelor din anexa la cererea de emitere a AC.
 • Verificarea automata a unor cerinte din CU cu privire la documentatia minima obligatorie anexata la cererea de emitere a AC (titlu asupra imobilului, proiecte, fise tehnice, studii de specialitate, etc).
 • Inregistrarea datelor (emitentului) necesare emiterii AC.
 • Redactarea automata a AC.
 • Intocmirea de documentatii statistice (personalizate), dupa diferite criterii de selectie.
 • Evidenta si arhivarea documentatiei de urbanism.
 • Consultarea contextuala a Normelor Metodologice privind aplicarea Legii 50/1991.
 • Pachet legislativ care contine legile de baza si conexe care stau la baza emiterii autorizatiilor de constructii.