Aplicatii CTCE

EuroJusprudenta

Ca noutate existentă pe piaţă, modulul de Jurisprudenţă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene care funcţionează atât ca aplicaţie de sine stătătoare cat şi ca modul integrat in Legis si Eurolegis, bene

ficiind de multiple facilităţi de căutare, atât în funcţie de data cauzei cât şi de data sesizării instanţei, şi de instanţele componente:

  • Curtea de Justiţie
  • Tribunalul de Primă Instanţă
  • Tribunalul Funcţiei Publice.

In fiecare tip de act exista legatura cu reglementarea Europeana pe care se judecă cauza, precum şi tematica la care este încadrată speţa respectivă.

Invers in Eurolegis exista jurisprudenta aferentă legislaţiei europene.

Modulul reprezinta un veritabil instrument de lucru pentru toti practicienii dreptului, în contextul in care se recunoaste prevalenta dreptului comunitar asupra dreptului intern oferind modul de rezolvare a cauzelor pe diverse problematici :

  • acţiuni introduse de statele membre împotriva Comisiei;
  • acţiuni directe introduse de persoane fizice sau juridice împotriva actelor instituţiilor comunitare sau împotriva abţinerii acestor instituţii de a acţiona.
  • acţiuni introduse de statele membre împotriva Consiliului cu privire la actele adoptate în domeniul ajutoarelor de stat, la măsurile de protecţie comercială şi la actele prin care Consiliul exercită competenţe de executare;
  • acţiuni prin care se urmăreşte obţinerea unor despăgubiri pentru prejudiciile cauzate de instituţiile comunitare sau de funcţionarii acestora;
  • acţiuni ce au la bază contracte încheiate de Comunităţi, prin care se atribuie în mod expres Tribunalului competenţa de judecare;
  • acţiuni în materia mărcilor comunitare;
  • recursuri împotriva deciziilor Tribunalului Funcţiei Publice, limitate la chestiuni de drept.